Granty Europejskie na warsztaty z zarządzania


Kursanci ze współpracujących z nami stale podmiotów aplikowali o granty i pod opieką naszych doradców przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy że w ramach funduszu dofinansowań „Małopolski Fundusz Społeczny” na Szkolenia Z Zarządzania Sprzedażą dofinansowanie nabywają opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Szkolenia dla Jakości w firmie Wieńczycki Production
 • Program Szkoleniowy dot. budowania biznesu impulsem innowacji.
 • eksport na rynki europejskie czynnikiem rozwoju spółki Invenview
 • innowacyjny program inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • nowoczesny PROCES BIOSTABILIZACJI W PRZESIĘBIORSTWIE USKOM
 • sporządzenie procedury otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu
 • sporządzenie i implementacja innowacyjnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • opracowanie i wdrożenie nowego wzoru użytkowego przez Spółkę EMITER
 • sporządzenie i wdrożenie na rynek modelu wentylacji multistrefowej
 • opracowanie nowoczesnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię
 • opracowanie pierwszej polskiej konstrukcji i technologii produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • koncepcja do wymiany informacji o produktach mobilnych.
 • stworzenie koncepcji intensyfikacji eksportu
 • reorganizacja 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki – NewMAN
 • system informatyczny do optymalizacji produkcji w zintegrowanym łancuchu dostaw; nr PKWiU 72.21.12-00.00
 • systemu B2B wspierajacy wymianę rejestrów miedzy producentem pieczywa Piekarnią Galicyjską Sp. zo.o. a partnerami logistycznymi
 • stworzenie cyfrowego serwisu technologicznego zamawiania zdjęć i foto upominków.
 • wdrożenie nowoczesnego modelu elektronicznego B2B w firmie WOJNAROWSCY w celu automatyzacji wymiany danych
 • implementacja nowoczesnych procedury w Kongskilde Polska Sp. z o.o.
 • implementacja systemu informatycznego (B2B), usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z odbiorcami, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.
 • wdrożenie procedury kompresji sygnału wizyjnego do formatu XDCAM HD422
 • wdrożenie e-usług poprzez zaoferowanie kursu e-learningowego języka wewnętrznego jako obcego
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości komercyjnych oraz wirtualnego rozwiązania do wyceny nieruchomości komercyjnych
 • wypracowanie elektronicznego serwisu do organizacji i zarządzania imprezami rodzinnymi on-line.
 • zbudowanie mobilnego serwisu wspierającego organizację podróży turystycznych – nazwa robocza Tour

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie menedżerów