Czemu coaching nie będzie lekiem na wszystkie problemy.

Coaching jest niezwykle chętnie używanym wśród licznych osób stwierdzeniem. W największym skrócie będzie to pomaganie innym ludziom w tym, aby jeszcze lepiej oni działali i zdobywali kolejne szczyty swoich możliwości. Coaching nierozerwalnie wiąże się z trenerem osobistym, którego rolą będzie pomaganie swojemu podopiecznemu w próbie osiągnięcia wyznaczonych celów.

W ostatnim czasie wokół coachingu pojawiły się liczne mity, wynikające z rozmaitych powodów. Część osób widzi w tym lekarstwo na swoje problemy w zawodowym i osobistym życiu, z kolei inni kierują się modą, nie zawsze będąc świadomymi, na czym polega coaching. W efekcie będzie to wszystko prowadziło do nierealnych celów, a w efekcie niezbyt miłych rozczarowań.

Wielokrotnie problem na przykład stanowi twierdzenie, że skoro się już zatrudniło coacha, to może on doprowadzić do pożądanych zmian bez większego wysiłku jeśli chodzi o pracę podopiecznego. A tymczasem sytuacja wygląda nieco odmiennie. Coach to jest osoba, jaka pokaże cel i daje motywację do działania, ale dużą część pracy i tak musi zrobić konkretna osoba.

Kolejnym problemem jest przekonanie, że samo spotykanie się z coachem, jego doświadczenie i osobowość bardzo szybko dadzą pożądane rezultaty, często stwierdzenie tego typu można usłyszeć od kolegów czy przełożonych. A przeważnie po kilku sesjach okazuje się, że zmiany będą wymagać mimo wszystko dużego zdeterminowania i własnej pracy, i bardzo szybko zaczyna się pojawiać zniechęcenie i rozczarowanie.

Rzecz jasna nie jest tak, że coaching posiada jedynie ujemne strony i nie zdaje egzaminu, bo mimo wszystko będzie to metoda która się cechuje sporą efektywnością i skutecznością. Wymaga jednak należytego podejścia już od samego początku, sporo problemów bierze się bowiem z nie rozumienia do końca tego, na czym ma się opierać praca z coachem.

Jeśli ktoś świadomie się decyduje na jakiekolwiek zmiany w życiu, które prowadzi i ma motywację, żeby to zrobić, to osoba coacha może mu w tym bardzo pomóc. Przede wszystkim może on pokazać drogę, którą powinno się podążać, żeby zamierzone zmiany faktycznie poszły w odpowiednią stronę.