Biblioteczka dla słuchaczy szkoleń – symulacje


Gry symulacyjne w naszym programie dla technologów będą stworzone na następującym materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy uczestników realizowanych u nas kursów i symulacji menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie poniższych opracowań po kursie Gry Strategiczne.
Nadmieniamy jednocześnie, że niniejsza lista zawiera pozyje wychodzące poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii scenariusza wymyślanych przez Kursantów symulacji.

 • Rozwój Postaw Menedżerskich w Międzynarodowej Organizacji, Norbert Nowakowski
 • Szkolenia Menedżerskie, Anna Elwik
 • Stosunki środowiskowe przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.
 • Encykl. Techn. Fundamenty techniki
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Tworzywa sztuczne w elektronice
 • Leksykon branży papierniczej
 • Fizyka dla kl.5 LO,Technikum i LZ
 • Tablice logarytmiczne pięciocyfrowe
 • Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych
 • Termowizja i jej zastosowanie.
 • Lokalizacja zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych
 • Pozycja i rola mistrza w zakładzie pracy
 • Układy nadawcze i odbiorcze dla krótkofalowców
 • Komputery jednolitego systemu
 • Wielki słownik techniczny rosyjsko-polski
 • Matematyka dla wyższych szkół technicznych t.3
 • Sprzęt ochrony dróg oddechowych
 • Czas pracy Zagadnienia i społ.
 • Chcę budować. Informator dla budujących indywidualnie
 • Teoria sterowania.Podręcznik programowany
 • Podstawy konstrukcji spajanych. Poradnik.
 • Ciecze obróbkowe do skrawania metali
 • Praca mistrza i jej usprawnienie BOP
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
 • Angielsko-polski słownik biznesmena i menedżera
 • IBM PCiPC DOS
 • Norton Commander 3,0
 • Sieci ciepłownicze obliczenia hydrauliczne z zastosowaniem komputerów
 • Prywatyzacja.Klucz do lepszego zarządzania
 • Zapobieganie porażeniom elektrycznym w urządzeniach elektroenerg.wys.napięcia 162str.,20cm.
 • Optymalizacja struktur sieci elektro- energetycznych. Wyd.I. 190str.,20cm.
 • Elementy elektroniczne Półprzewodniki, diody 100 str. 24 cm
 • Zadania i problemy z fizyki.Tom II Wyd III 246str,20cm
 • Ekonomia Przewodnik studiowania-ćwiczenia 679 str., 29 cm
 • Historia 4 Polska współczesna 1944-1989 Podręcznik dla kl.IV LO 376 str., 24 cm
 • Informatyka – pierwsze kroki Wyd.II + dyskietka 214 str., 23 cm
 • Historia kapitalizmu 483 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • 500 pytań testowych z fizyki dla szkół średnich i kandydatów na studia Wyd.V 133 str., 20 cm
 • Encyklopedia minerałów i skał 592 ilustracje 350 str., 24 cm
 • Wielki słownik polsko-niemiecki t 1 A-Ó Wyd.X 1134 str,24 cm
 • Rachunek kosztów 267s 20cm
 • Access 2.0 PL krótki kurs
 • Podstawy konstrukcji maszyn T.1 Wyd.2 673 str,24 cm
 • Analiza techniczna – obszerny podręcznik metod i strategii inwestycyjnych stosowanych na rynkach kapitałowych i terminow515 str,24 cm
 • Matematyka t.1 EIT Podręczniki Akademic.wyd 13
 • Prawo gospodarcze dla ekonomistów 297 str,24 cm
 • Układy półprzewodnikowe Wyd.III 1014 str, 24 cm
 • Prawo wykroczeń 431 str, 24 cm
 • Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej Wyd.III 514 str, 24 cm
 • Wytrzymałość materiałów t.1
 • Handel zagraniczny Organizacja i technika
 • Elementy informatyki użytkowanie komputera + D-1. 610 str, 24 cm
 • Zarządzanie przez jakość wyd 1 236s 20cm
 • Rośliny lecznicze 307 str, 30 cm
 • Uniwersalny słownik ortograficzny języka rosyjskiego ponad 100 000 wyrazów 414s 24cm
 • Auto CAD 2000 PL + D46,47 1156 str, 24 cm
 • Socjologia dla prawników i politologów
 • Słownik ukraińsko-polski, polsko-ukraiński z rozmówkami 512 str, 14 cm
 • Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych 328 dtr, 24 cm
 • Podręczny słownik włosko – polski A-L 809 str. 20 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna t.3,Eur-log 790s 29cm