Powiadomienie – zadania końcowe – Szkolenie Dla Trenerów

Powiadomienie – weryfikacja – Szkoła Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Coachów Przywództwa:

Rolą kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a w kolejnym kroku przygotowanie dla niej warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Podstawowym elementem pracy musi koniecznie zostać temat szkolenia z budowania relacji z klientem

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TAKŻE NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • systemy komputerowe w firmach rozproszonych
 • Komunikacja interpersonalna z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi (gra szkoleniowa)
 • Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
 • Typologia klientów, jako narzędzie zwiększające sprzedaż


  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY IM. MATKI TERESY W ŻOŁYNI
 • FUNDACJA „ORLEN-DAR SERCA”
 • WADOWICKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – KLUB ABSTYNENTÓW „VICTORIA”
 • STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ODDZIAŁ W BEŁCHATOWIE
 • STOWARZYSZENIE „NASZE ZDROWIE”
 • „FUNDACJA OPUS ORGANI”
 • FUNDACJA SERCE – EUROPEJSKIE CENTRUM PRZYJAŹNI DZIECIĘCEJ
 • WOJSKOWE STOWARZYSZENIE TENISOWE GARNIZONU WARSZAWA „RETURN”
 • FUNDACJA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
 • „FUNDACJA VOTUM”
 • STOWARZYSZENIE DOLINA MAŁEJ PANWI
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • FUNDACJA „KOCIA MAMA”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z ZESPOŁEM ASPERGERA „ASPI”