Granty Europejskie na treningi z zarządzania


Kursanci z wybranych korporacji przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i wspólnie z naszymi trenerami przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy.
Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Pomorski Fundusz Strukturalny” na Wykłady Sprzedażowe grant otrzymały opisane poniżej projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Inżynierów w spółce Maszynohut
 • Projekt Szkolenia rozwoju efektywności potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „wzrost konkurencyjności JARS sp. z o.o. przez inwestycje w działalność badawczo – rozwojową”
 • „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”
 • zaawansowana procedura wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
 • opracowanie innowacyjnych dwufazowych produktów kosmetycznych w oparciu o substance aktywne pochodzenia naturalnego
 • sporządzenie interdyscyplinarnego programu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • sporządzenie i uruchomienie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz metodyki pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn
 • sporządzenie i wdrożenie nowego wzoru użytkowego przez Spółkę EMITER
 • opracowanie i implementacja przemysłowych zastosowań innowacyjnych procedury laserowych
 • opracowanie nowych materiałów i uruchomienie ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • sporządzenie receptur i technologii wytwarzania oraz uruchomienie do sprzedaży nowych serii dermokosmetyków do cery wrażliwej oraz oliwek do pielęgnacji i masażu ciała.
 • koncepcja e-zarządzania Mój-Biznes.com wraz z zestawem e-usług
 • plan i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21)
 • unowocześnienie 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki – NewMAN
 • proces dla narzędziowego testowania poprawności wygenerowanych obrazów stron mobilnych dla przeglądarek mobilnych
 • technologia otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych oraz linia technologiczna do wykorzystania tej metodyki
 • utworzenie centrum B+R celem stworzenia dedykowanej platformy obsługi instalacji technologicznych
 • utworzenie serwisu rezerwacji apartamentów i hoteli wraz z usługami towarzyszącymi
 • wdrożenie innowacyjnych elementów eGospodarki do funkcjonowania Firmy VELKOM oraz współpracujących przedsiębiorstw.
 • implementacja harmonogramu rozwoju importu w przedsiębiorstwie Polon-Poznań Sp. z o.o.
 • implementacja interdyscyplinarnego procesu produkcji pomp wirowych i tłoczni ścieków.
 • uruchomienie infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie procesów biznesowych w formie bezobsługowej wymiany rejestrów finansowo-księgowych drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami współpracującymi.
 • wypracowanie zdalnego systemu Analizy, Wsparcia i Wiedzy dla budowy dwudziestopierwszowiecznej branży Doradztwa Finansowego.
 • stworzenie zdalnego serwisu do systemowego zamieszczania ogłoszeń
 • zbudowanie internetowego serwisu umożliwiającego rezerwację usług turystycznych z możliwością tłumaczeń wiadomości mailowych pomiędzy użytkownikami

  Tagi: szkolenia z zarządzania, szkolenie załogi