Scenki z zarządzania – problematyka do pracy dyplomowej


Informujemy że na programie Kształcenie Alternatywne i Gry Eksperymentalne akceptuje się tu przedstawione problemy do egzaminu:

  • gra słownikowa – „Katolicyzm – Prawosławie jeko religie chrześcijańskie” oraz „Projekt wycieczki turystycznej po wybranych zamkach krzyżackich”
  • symulacja językowa – „Działalność dobroczynna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa” i „Komunikacja wsród spostowców. Na modelu grupy maratończyków”
  • symulacja lingwistyczna – „Udział prasy w kształtowaniu mentalności społecznej Polaków” oraz Kaskadowe Symulacje Biznesowe i „Charakterystyka temperatury powietrza w Bialej Podlaskiej w latach 1991-2010 na podstawie danych obserwacyjnych siatki regularnej E-OBS”
  • gra biznesowa : „Hip hop jako komunikacja subkulturowa” oraz „Gniezno jako ośrodek europejskiej tożsamości kulturowej”
  • symulacja językowa – „Prawo do równego traktowania. Próba omówienia statusu kobiet i mężczyzn w Polsce” i „Kreowanie wizerunku firmy z zastosowaniem działań public relations, marketingu i reklamy”
  • zabawa decyzyjna – „Igrzyska olimpijskie w czsach nazizmu. Berlin 1936” oraz „Seksualizm w reklamie – odzwierciedlenie czy kreacja wartości kulturowych”
  • zabawa kreatywna : „Kreacja mężczyzny w dowcipie internetowym” oraz „Promocja gminy-droga do samorządowego sukcesu na przykladzie gminy Dąbrowa w województwie kujawsko-pomorskim ”
  • gra decyzyjna : „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży” oraz „Rzeczywistość PRL w filmach Stanisława Barei”
  • gra edukacyjna – „Między wampirzycą a muzą – kreacje kobiece w romantyźmie krajów zachodnich” i „Media jako czwarta władza”