Opinie – trenerzy z efektywności osobistej – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Lista zgłoszonych aplikacji w programie grantów Kanadyjskiego Grantu Badawczego:

  • E0/H/PODKARPACKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnego systemu kompleksowej obsługi podmiotów e-commerce, E-HR SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dotację na gry team building. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje Piotr Tymochowicz – to on szkolił Leppera.
  • H5/I/POMORSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej linii do utylizacji popiołów krzemionkowych ze spalania węgla kamiennego, z zastosowaniem metody solidyfikacji, celem produkcji betonowo – kompozytowych płyt drogowych., PARK INNOWACJI I PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zaakceptowano subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Akademia przygoda
  • A3/T/MAZOWIECKIE-, Lekkie i inteligentne środowisko operacyjne dostępu do systemów odziedziczonych., VENCO SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce House of Skills
  • D1/W/PODLASKIE-, Nowa linia technologiczna z systemem graficzny D CAD7/O/ŚWIĘTOKORZYSKIECAM i Xilog Maestro pozwalającej na wytworzenie innowacyjnych produktów w postaci systemów mebli skrzyniowych., ESKO ADAM SŁOMIANY, Dla tego projektu zatwierdzono finansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Avenhansen
  • E1/E/POMORSKIE-, skuteczne zaimplementowanie technologii wieloosiowej obróbki mechanicznej, zintegrowanej z procesami pomiarowymi, zapewniającej uzyskanie zakładanych parametrów jakościowych w produkcji wielkoseryjnej., STANISŁAW OCIEPA Zakład Produkcyjno-Usługowy „Automex” mgr inż. Stanisław Ociepa, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Mindlab
  • G9/A/ŚLĄSKIE-, wzrost konkurencyjności salonu poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii i usług., STACH KARINA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Skała. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Mindlab
  • D9/A/KUJAWSKO POMORSKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie „Gomex” Sławomir Gomola, Sławomir Gomola, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce IBD Business School