Środki Unijne na szkolenia z zarządzania


Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Wielkopolski Program Edukacyjny” do merytorycznego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście granty:

 • wypracowanie elektronicznej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – warsztaty ze stresu
 • stworzenie nowej platformy e-learningowej eMEDed dedykowanej dla środowiska medycznego – szkolenia miekkie
 • Zamknięte Kursy Z Mentoringu w Katowicach – treningi zamkniete
 • zbudowanie platformy kuponowej umożliwiającej przeprowadzenie kampanii kuponowych i projektów lojalnościowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • stworzenie portalu udostępniającego informacje o wydarzeniach i miejscach pozwalających efektywnie zorganizować czas wolny – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie serwisu aukcyjnego wspierającego cele charytatywne – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie wirtualnego portalu informacyjno-społecznościowego dla Łodzian – warsztaty z kreatywności
 • systemowe materiały i technologie ich wytwarzania – warsztaty zamkniete
 • zoptymalizowanie potencjału badawczo-rozwojowego laboratorium komponentów wirtualnych – treningi firmowe
 • Aplikacja systemów B2B w branży reklamowej – szkolenia z przywództwa
 • Automatyzacji procesów biznesowych w spółce Dairy Broker na linii dostawcy – firma handlowa – odbiorca – warsztaty z komunikacji
 • Bioaktywacja siarki odpadowej na potrzeby rekultywacji i nawożenia gleb – szkolenia sprzedażowe
 • Biodegradowalne wyroby włókniste – szkolenia z delegowania
 • Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy zasobów przestrzennych wspierająca działalność Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych – treningi z komunikacji
 • Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń – szkolenia miekkie
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowej technologii produkcji kubków z tworzyw sztucznych – warsztaty HR
 • Ekspansja na rynek Rumuński i Bułgarski szansą dynamizacji dla firmy Signum spzoo – warsztaty sprzedażowe