Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się również za ten czas wynagrodzenie. Przy określonej ilości dni płaci je pracodawca, a potem ten obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle ważna jest prewencja, dlatego też w takie działania angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne warsztaty i szkolenia poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy w zakresie tego projektu skorzystać mogą poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą zbadać ryzyko w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie zainicjować należyte działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich jest efektem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje zwiększające się problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony stać się może powodem poważniejszych chorób. Zbyt długie narażanie na duży stres może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają zupełnie świadomości, jak negatywne skutki dla nich może nieść życie w ciągłym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.