Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników przez choroby jest dużym problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do pewnej ilości dni będzie je wypłacał firma, a następnie obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle istota jest prewencja, z takich też powodów w takie działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w ramach tego projektu skorzystać będą mogli dodatkowo z szeregu narzędzi, jakie pozwolą oszacować wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu będzie można rozpocząć właściwe działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik jest jednym z najczęściej występujących powodów chorób pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa lekarskich zwolnień będzie efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje rosnące problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a w ogóle nie leczony może się stać powodem bardziej poważnych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą zupełnie, ile negatywnych skutków dla nich może nieść życie w ciągłym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.