Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku wyniosło 8,2 procenta, a spadki widoczne były w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z całą pewnością tego typu sytuacja występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od paru lat ludzie są świadomi tego, że to oni dyktują warunki. Lecz identyczna sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu będzie bardzo korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla naszej gospodarki, którą może rozruszać odpowiedni wzrost pensji. Poza tym duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, jakimi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, prywatną opiekę medyczną czy pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ilość ludzi nie mających stałego zatrudnienia osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo opinii wielu osób, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od XIX wieku, a cały czas pomimo wykorzystywania ogromnych ilości maszyn i urządzeń pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne będą powodowały znikanie niektórych profesji i tworzenie się innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.