Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem dobrych pracowników.

Z pewnością tego typu sytuacja występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Lecz dość podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja może być korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla gospodarki, jaką pomoże napędzić odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, którymi motywuje się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, prywatną opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany systematyczny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku liczba osób bez pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez wielu osób, technologiczny postęp i automatyzacja pracy nie wpływają zbyt mocno na stopę bezrobocia. Takie hasła słyszy się często od XIX wieku, a cały czas pomimo stosowania ogromnej ilości najróżniejszych maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą spowodować wymieranie niektórych profesji i powstawanie innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.