Subwencje na kursy menedżerskie


Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Kujawsko Pomorski Program Edukacyjny” do następnego etapu przechodzą znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • stworzenie elektronicznej platformy e-usługowej mającej na celu kojarzenie podmiotów rynku związanego z branżą medialną – warsztaty menedżerskie
 • zbudowanie elektronicznej platformy wsparcia analiz ekonomicznych i zarządzania procesami biznesowymi – szkolenia z komunikacji
 • Szkolenia Z Coachingu w Warszawie – treningi z konfliktów
 • zbudowanie platformy oraz uruchomienie e-usługi w postaci technologicznego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy e-szkolainfo – treningi z przywództwa
 • zbudowanie platformy z innowacyjnymi e-usługami w postaci audiolearning-u, wyszukiwarki i automatycznie generowanych testów – treningi z przywództwa
 • stworzenie portalu z kompleksowym zestawem e-usług dla branży fryzjerskiej – treningi z przywództwa
 • stworzenie usługi E-Doładowania biletów komunikacji miejskiej na kartach cyfrowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • przyrost innowacyjności MobileBox poprzez wypracowanie inteligentnego modelu monitoringu i zarządzania obiektami – szkolenia menedżerskie
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych – szkolenia interpersonalne
 • ARCH-ipelag – koncepcja do zarządzania systemami architektoniczno-budowlanymi – warsztaty z przywództwa
 • Badania i skok technologiczny metodyki współspalania w kotłach na paliwo stałe Vulcan 300 PKWiU: 282212-0030 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane paliwem stałym – szkolenia firmowe
 • PKWiU: 3002 – Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji – szkolenia firmowe
 • Budowa nowoczesnej platformy społeczno-obywatelskiej w całości redagowanej przez jej użytkowników – warsztaty z zarządzania projektem
 • Budowy i wyposażenia nowoczesnego centrum recyklingu odpadów organicznych w celu uruchomienia nowoczesnych produktów nawozowych – szkolenia z komunikacji
 • Dywersyfikacja produkcji CBM Polska poprzez uruchomienie nowoczesnej procedury i nowych produktów – szkolenia z asertywności
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjnej procedury produkcji naczep – szkolenia biznesowe
 • eHQ – wypracowanie modernizacyjnej platformy komunikacji elektronicznej typu B2B dla dystrybutora urządzeń fitness – szkolenia pracownicze