Ćwiczenia komunikacyjne – materiały do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Eksperymentalne akceptuje się poniższe opracowania do egzaminu:

  • symulacja komunikacyjna : „Perspektywy rozwoju enoturystyki w okolicy Małopolskiego Przełomu Wisły” i „Poezja białoruska w antologiach polskich po 1989 r.”
  • symulacja edukacyjna : „Komunikacja rocznego dziecka” i „Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dzienników” Witolda Gombrowicza”
  • gra słownikowa – „Życie i działalność artystyczna Luisa Bunuela” i Symulacje oraz „Prola i miejsce antycznej retoryki we współczesnej arabskiej sztuce”
  • zabawa edukacyjna : „You Tube jako nowe zjawisko agresji. Medioznawcze formy zjawiska” oraz „Ocena aktywności fizycznej młodzieży z Radzynia Podlaskiego i Lublina na tle zaleceń prozdrowotnych”
  • zabawa edukacyjna – „Ikona: wymiar współczesności” oraz „Legendy i opowieści związane z Sandomierzem, jako czynnik podnoszący atrakcyjnośc turystyczą miasta”
  • zabawa strategiczna : „Okultyzm w ocenianych religiach świata. Zagadnienie historyczno-kulturowe” oraz „Bułgarskie i ukraińskie tradycje weselna studium porównawcze”
  • zabawa edukacyjna : „Promocja kultury bałkańskiej w internecie w języku angielskim” i „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II”
  • gra komunikacyjna – „Monitor wobec kultury i spraw społecznych w epoce stanisławowskiej” oraz „Feministyczny obraz sztucznej kobiety w powieści Alisy Muri „Lalka””
  • zabawa językowa : „Feminizm w TVN Style” i „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim”