Zawiadomienie – test – Szkoła Dla Trenerów

Informacja – test – Szkolenie TrenerskieNiniejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Trenerów Wewnętrznych:

Obowiązkiem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych pracowników jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku przygotowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.

Wiodącym elementem pracy powinien stać się program szkolenie zespołowe

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • asertywne komunikowanie się
 • Nowy wymiar zarządzania
 • Stres w pracy – umiejętność wykorzystania stresu, proaktywności i relaksu
 • Szkolenie Coaching. Szkolenie Zarządzanie w stylu Coachingowym


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KĘPNIE
 • FUNDACJA DZIECKO I SZTUKA
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OKOCIMSKIEJ
 • GORLICKI KLUB SPORTOWY „GLINIK” GORLICE
 • RADA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP NOWY TOMYŚL W NOWYM TOMYŚLU
 • STACJA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ KONWENTU BONIFRATRÓW W ŁODZI
 • TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO „FARA KOŃSKOWOLSKA”
 • TOWARZYSTWO WSPIERANIA RODZIN
 • FUNDACJA „POMÓŻMY MARZENIOM”
 • SOSNOWCU – KAZIMIERZU”
 • FUNDACJA OPIEKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ SAMARYTANIE
 • POLSKA FUNDACJA WSPIERANIA CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘ, MUKOWISCYDOZĘ I INNE CHOROBY METABOLICZNE JAŚ I MAŁGOSIA
 • STOWARZYSZENIE „OLIGOS” NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I PRZEWLEKLE CHORYCH ORAZ ICH RODZIN / OPIEKUNÓW „VIVERE”
 • MIEJSKI OŚRODEK SZKOLENIA PIŁKARSKIEGO W BIAŁYMSTOKU