Ćwiczenia integracyjne – zalecenia do egzaminu


Ogłaszamy że na programie Metodyka Kształceniowa i Gry Umiejętnościowe zezwala się na tu przedstawione książki do pracy dyplomowej:

  • zabawa biznesowa : „Treny Jana Kochanowskiego jako przyład idei cyklu poetyckiego” oraz „Obraz społeczeństwa Królestwa Polskiego XIX w.”
  • gra słownikowa – „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach” oraz „Eta – od manifestu intelektualistów po dzialalność terrorystyczną”
  • gra biznesowa : „Opisy egzotycznych krain w literaturze polskiego baroku (pierwszych przykładach)” oraz Gry Biznesowe oraz „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych”
  • symulacja językowa : „Księżniczki niemieckie na dworach wczesnopiastowskich” i „Agroturystyka w powiecie krasnostawskim i warunki jej rozwoju”
  • zabawa językowa – „Społeczeństwo internetowe poprzez blog” oraz „Obraz sekt w ujęciu Kościoła Katolickiego”
  • symulacja decyzyjna : „Stosunek społeczeństwa katalońskiego do kwestii uzyskania niepodległosci przez Katalonię” oraz „Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dziecka w wieku od 4 do 12 lat”
  • zabawa biznesowa : „Komunikacja w rodzinie między matką a córką” i „Rozmowa z komputerem, – czyli komunikacja interpersonalna na czatach”
  • zabawa lingwistyczna – „Pojęcie dzihadu.Zjawiska dzihadu we współczesnym islamie. Źródła doktrynalne i cele polityczne” i „Spartanie w filmie 300 Zacka Snydera”
  • symulacja językowa : „Rola folkloru w życiu człowieka i społeczeństwa na modelu Rosji” oraz „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy”