Symulacje z zarządzania – zalecenia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na kursie Andragogika i Symulacje Szkoleniowe zalecamy prezentowane na niniejszej liście książki do pracy dyplomowej:

  • symulacja kreatywna : „Sytuacja jezykowa mniejszości narodowych i etnicznych w Albanii, Na studium przypadku Greków i Wolotów w okręgu Gjirokotry” i „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym”
  • symulacja strategiczna : „Kibic-chuligan-kibol. Obraz medialny kibiców na Łamach dziennika „Gazta Wyborcza”” i „Mechanizmy reklamy. Obserwacja zjawisk hiperbolizacji, personifikacji i reizacji w reklamowych przekazach audiowizualnych na tle współczesnej refleksji nad społeczeństwem masowym”
  • zabawa strategiczna – „Czego boi się współczesny człowiek? Refleksje o kondycji egzystencjalnej na podstawie seriali telewizyjnych” i Symulacje Menedżerskie oraz „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów wybranych uczelni w Lublinie”
  • gra decyzyjna : „Walory krajoznawcze Białowieży” oraz „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A Huxlega i E Zamiatina”
  • symulacja strategiczna – „Pojęcie dzihadu.Zjawiska dzihadu we współczesnym islamie. Źródła doktrynalne i cele polityczne” oraz „Motyw diabła w polskiej kulturze ludowej”
  • zabawa językowa : „Zakonnik Dusana w świetle aktów prawnych Macedonii, Polski i Unii Europejskiej” i „Anglicyzm w prasie motoryzacyjnej”
  • zabawa komunikacyjna : „Semiramida Pólnocy czy demon zła? Wizerunek polityczny Katarzyny II” oraz „Renesansowa wizja człowieka w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego”
  • zabawa komunikacyjna : „Prawo do śmierci – rozważania wokół eutanazji” i „Postać wampira w literaturze wieku XIX”
  • symulacja kreatywna – „Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie konsumentów w Polsce” oraz „Kreajce wizerunku milicjanta i policjanta”