Granty Europejskie na szkolenia z zarządzania


Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Podkarpacki Program Infrastrukturalny” do następnego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • stworzenie mobilnej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz elektronicznego archiwum medycznych obrazów radiologicznych – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie nowej platformy e-learningowej eMEDed dedykowanej dla środowiska medycznego – warsztaty z asertywności
 • Wykłady Techniki Sprzedaży w Warszawie – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie platformy aukcyjnej Sprzedazmagazynowapl – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie portalu umożliwiającego zamieszczanie oraz wyszukiwanie ofert turystyczno – wypoczynkowych na Kaszubach – treningi pracownicze
 • wypracowanie serwisu elektronicznego internetowy poradnik wnętrzarski – treningi firmowe
 • wypracowanie SMSowej platformy informacyjnej RMS (reminding messages model) – treningi firmowe
 • wzrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych poprzez integrację modelów informatycznych współpracujących przedsiębiorstw – szkolenia z asertywności
 • zoptymalizowanie innowacyjności spółki Bio-Test poprzez sporządzenie testu BIOFERTEST – szkolenia z zarządzania projektem
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii – warsztaty z komunikacji
 • Autonomic AirSync: program Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 6201120) – warsztaty z przywództwa
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – treningi sprzedażowe
 • Budowa modernizacyjnego zakładu produkcji wysokiej jakości topnika spawalniczego – szkolenia sprzedażowe
 • – szkolenia pracownicze
 • nowoczesnych urządzeń mobilnych wykorzystujących wspracie hardwareowe – szkolenia z delegowania
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjnej linii do wytwarzania szczotek w całości z surowców wtórnych i podlegających w całości recyklingowi – warsztaty z zarządzania projektem
 • Ekspansja firmy na rynki zagraniczne – szkolenia z kreatywności