Symulacje komunikacyjne – hipotezy do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na studiach Organizacja Szkoleń i Gry Szkoleniowe rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście problemy do pracy dyplomowej:

  • gra lingwistyczna – „Polska, kraj bez twarzy? Rola brandingu narodowego w budowaniu wizerunku i reputacji Polski” oraz „Znaczenie przyjaźni w powieściach Katarzyny Grocholi”
  • gra strategiczna : „RRL w autobiografiach” i „Ziołolecznictwo – dawne, a współczesne na danych źródłowych z obserwowanych źródeł literackich”
  • symulacja biznesowa : „Kataryzm” oraz Symulacje Szkoleniowe oraz „Polskie czarownice”
  • zabawa słownikowa – „Strategia reklamowa firmy produkującej meble dla dzieci” i „System wartości w utworach Hip-Hopowych”
  • zabawa biznesowa : „Reklama kluczem do świadomości dzieci i portfeli rodziców” i „Praca korespondenta wojennego relacjonowanie czy badanie rzeczywistości”
  • symulacja lingwistyczna – „Problem naruszeń w internecie” oraz „Ewolucja mechanizmów propagandy w środkach komunikacji masowej”
  • symulacja decyzyjna : „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie” oraz „Sprawa katyńska w prasie polskiej w latach 1990-2007”
  • gra słownikowa – „Recepcja antyku w twórczości Wincentego Kadłubka i Jana Kochanowskiego. Wybrane problemy” i „Drukarskie wedrówki. Działalność polskich typografów za granicą w XV i Xvi wieku”
  • gra słownikowa : „Wizerunek kobiety fatalnej na przykladzie Nany Emila Zoli” i „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza”