Dofinansowanie na kursy dla firm


Potwierdzamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Świętokrzyski Program Infrastrukturalny” do zaawansowanego etapu przechodzą poniższe programy:

 • wypracowanie zdalnej e-usługi rejestracji i współdzielenia wyników ćwiczeń sportowych i postępów w odchudzaniu – treningi handlowe
 • zbudowanie elektronicznej platformy wsparcia analiz ekonomicznych i zarządzania procesami biznesowymi – szkolenia ze stresu
 • Szkolenia Dla Mówców – szkolenia z delegowania
 • stworzenie Platformy elektronicznej oferującej usługi wygasające w czasie 7 dni – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie portalu cyfrowego RentMania umożliwiającego umieszczanie ofert okresowego wynajmu nieruchomości i sprzętu sportowo-turystycznego – treningi ze stresu
 • stworzenie prototypu, a następnie implementacja do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – treningi firmowe
 • wypracowanie usługowego systemu On-line wspomagającego automatyzajcę procesów biznesowych i prowadzenie ewidencji bieżącej działności firm – treningi HR
 • wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie koncepcji ekspansji importu – warsztaty z konfliktów
 • wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez uruchomienie technologii syntezy siRNA w skali laboratoryjnej, mających zastosowanie w ekspansji innowacyjnych leków – szkolenia ze stresu
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem projektu kamer – szkolenia zamkniete
 • Badania i komercjalizacja nowoczesnego produktu – warsztaty firmowe
 • Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych – warsztaty z przywództwa
 • BreastLife – treningi firmowe
 • Centrum badawczo-rozwojowe nowych metodyki ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – warsztaty z przywództwa
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku, jakim jest zakrętka bezpieczna przeznaczona do zabezpieczania pojemników przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza dzieci – szkolenia z obslugi klienta
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług inżynieryjno-montażowych – warsztaty z asertywności
 • interaktywny system wspierania obsługi serwisowej i gwarancyjnej (Service Desk) – warsztaty miekkie