Pomoc pieniężna na treningi biznesowe


Informujemy że w ramach funduszu unijnego „Warmińsko Mazurski Program Edukacyjny” do formalnego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście programy:

 • zbudowanie mobilnej platformy logistycznej – szkolenia negocjacyjne
 • zbudowanie kompleksowego procesu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami – szkolenia z komunikacji
 • Szkolenia Kierownicze – treningi firmowe
 • stworzenie ogólnonarodowego serwisu gromadzącego informacje dotyczące wszystkich kategorii związanych z pojęciem dom – warsztaty z zarządzania projektem
 • stworzenie portalu strategiczno-taktycznych gier on-line na przeglądarkę internetową – treningi handlowe
 • stworzenie powszechnie dostępnej biblioteki cyfrowej wypożyczającej zabezpieczone i niezabezpieczone książki w postaci cyfrowej – warsztaty pracownicze
 • wypracowanie uniwersalnego procesu rezerwacji i rejestracji – szkolenia negocjacyjne
 • przyrost konkurencyjności i zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne – warsztaty z konfliktów
 • wzmocnienie udziału importu oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami – szkolenia z przywództwa
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanoprocedury – treningi biznesowe
 • certyfikacja współpracy pomiędzy Elektro Puls i partnerami poprzez platformę elektroniczną – warsztaty z zarządzania czasem
 • Badania nad nowymi produktami informatycznymi z zakresu ekologicznej logistyki, nr PKWiU 722112-0000 – szkolenia pracownicze
 • Biometeopl – portal informacyjny – prognozy dla meteoropatów, czyli osób wrażliwych na zmiany warunków pogodowych – szkolenia interpersonalne
 • Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania – podstawa bezpieczeństwa energetycznego – treningi miekkie
 • Dostosowaniu projektu informatycznego Kancelarii INTERTAX do modelów informatycznych firm współpracujących w celu usprawnienia wymiany informacji, uławtwienia bieżących kontaktów oraz poprawy bezpieczeństwa przesyłanych danych – szkolenia interpersonalne
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku – szkolenia z asertywności
 • interaktywna platforma nauki języków obcych – cyfrowa Szkoła Językowa – warsztaty z obslugi klienta