Ćwiczenia edukacyjne – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Doświadczalne proponuje się tu przedstawione tezy do egzaminu:

  • zabawa menedżerska : „Od miłości do nienawiści – Legia Warszawa jako fenomen społeczny” i „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy”
  • gra zespołowa – „Obserwacja przestrajania temperaturowego kwantowych laserów kaskadowych” i „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym”
  • gra komunikacyjna – „Wampiryzm w kulturze masowej” oraz Literackie Gry Szkoleniowe W Przemyśle i „Hoplita grecki”
  • zabawa kreatywna : „Wizerunek artysty w powieściach Ignacego Witkiewicza” oraz „Rywalizacja mocarstw o wpływy w Bułgarii od traktatu w San-Stefano do wybuch I wojny światowej”
  • gra decyzyjna : „Kobieca cielesność na łamach czasopism luksusowych – perspektywa piękna i brzydoty” i „Wiadomości radiowe”
  • symulacja komunikacyjna – „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha” i „Stereotyp Polaka kreowany przez obcokrajowca”
  • zabawa zespołowa – „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A Huxlega i E Zamiatina” oraz „Obrachunki z narodowym socjalizmem w twórczości literackiej Guntera Grassa”
  • zabawa lingwistyczna : „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na przykładzie obserwowanych tytułów” i „Kultura islamu z perspektywy polskich mediów elektronicznych w latach 2001-2013”
  • gra lingwistyczna – „Współczesny przewodnik po Katedrze Gnieźnieńskiej ” oraz „Wskrzeszenie antyku w dobie Mussoliniego”