Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr EOF/63 1 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Ocena jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Szczecinie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kraśnicki oraz niżański

  Upoważnieni beneficjenci to: Jaroslaw Ziebowicz Firma Handlowo – Uslugowa „OWI”, Powszechny Bank Kredytowy S.A., Zakłady Mebli Giętych „FAMEG” S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROBIN”S, Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej „BORUTA”, „S.A.F.E.” ŻELESZKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, „ZAKŁADY LOTNICZE MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI „, DIMARK , Integrum , MAXSTAL , SWAP , VOSS AUTOMOTIVE POLSKA , ELPIGAZ , P2ware Spółka z o.o., Sp. z o.o.”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.