Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr ZLL/23 7 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Programu Spójności

Harmonogram dyskusja w czasie warsztatu obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Pomiar skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Wykłady w Nałęczowie
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie


 • Projekt będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów futrzarskich
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: świecki oraz węgorzewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Yangdong Jingzhou Hardware Co. Ltd., Przedsiębiorstwo HANKA S.A., DROBIMEX Sp. z o.o., Telewizja Kablowa Zabobrze III Andrzej Janulewicz , P.P.H.U. FORMAT S.J. Marek Kuśmierek i S-ka, „PROFITUP” , Afiliant P. Szałamacha i Wspólnicy , Firma MARILYN Marzena Janiak, KERATRONIK Arkadiusz Wasikowski, MEDOS Marian Buławka, Ewa Buławka Spółka Jawna, Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys, WAMTECHNIK , HASO S.C. Jerzy Macioszek Andrzej Paszek, OCPL SYSYTEMS MICHAŁ SOBOTKIEWICZ, Adam Sierzan, Tomasz Pasicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „PS s.c. Adam Sierzan Tomasz Pasicz”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.