Spotkania Team Building – Piąty Program


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, tu i teraz składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Dyrektorów za włożony wysiłek na wymianę działań promocyjnych – podpisano: Dezyderiusz Kwiatkowski, Edgar Czyterbok, Wacław Kula i Mateusz Konieczny

 • Lager, łagier, obóz – zapis
 • Jesienny Warsztat Mentorów Ds. Rozwoju Wyjazdy Firmowe gra kryminalna
 • XIII regionalna Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki
 • Z zagadnień sozologii systemowej a także filozofii ekologii
 • Blask jak również splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności
 • XVIII Kurs Branżowy team building im. prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo zdrowie”.
 • Konferencja „Środki UE szansą na rozwój współpracy nauka-biznes”
 • Sixth International NOTICE Conference: iNOTICE’15
 • Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej jak również gospodarczej
 • Nauki Techniczne jak również praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym.
 • „Modernizacja, polskość, trwanie. Społeczne, kulturowe a także polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku”,
 • III Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu „Mózg – współczesność – kontrowersje”
 • Rzeczywistość pożądana a świat realny. Poradniki, podręczniki, wzorniki w badaniach historii kultury
 • Mnożnik w gospodarce – w nawiązaniu do dorobku naukowego prof. Pawła Sulmickiego