Weekendowe treningi HR

 • e-QUIZ portal edukacyjno-rozrywkowy umożliwiający on-linowy sprawdzian wiedzy za pomocą quizów, testów, konkursów, głosowań i zabaw
 • Foresight procedury odlewniczych w kontekście Energii do 2030 r
 • Geokompozyty sorbujące wodę – modernizacyjne technologie wspomagające wegetację roślin – szkolenia z delegowania
 • nowoczesne produkty do wykończenia wnętrz i elewacji budynku – treningi z zarządzania czasem i elearningowe szkolenia negocjacyjne
 • InSilesiapl – pierwszy śląski NewsWire – warsztaty z zarządzania projektem
 • Internetowe Szkolenia Dla Opiekunów Klientów Warszawa – szkolenia z zarządzania czasem i bezpłatne szkolenia z konfliktów
 • Interdyscyplinarne badania z zakresu modelowania cyfrowego, elektroenergetyki i informatyki źródłem innowacji modelu informatycznego dla dystrybutorów energii Kod PKWiU: 6201110 według PKWiU 2008
 • elektroniczna struktura promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – treningi ze stresu
 • Jordanowski model Budownictwa – warsztaty ze stresu
 • Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, osystemowanie komputerowe, szafy kartotekowe, zakup i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz opracowanie Lokalnego modelu Informatyc –
 • Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – unowocześnienie i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe – treningi sprzedażowe
 • Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowo-elektrycznych
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia HR
 • Nowodworskie Okno na świat – pokolenie eInclusion – warsztaty z kreatywności
 • Ochrona własności przemysłowej w zakresie inżynierii rolniczej – szkolenia firmowe
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do bezobsługowego układania opakowań na paletach
 • Plan dynamizacji eksportu-sposób na efektywne podniesienie poziomu importu dla firmy JAKUSZ – warsztaty z zarządzania projektem
 • Podniesienie posiomu konurencyjnośći One-2-One poprzez implementacja wyników badań w postaci Mobile Relationship Managment – szkolenia negocjacyjne
 • Potencjalny antybiotyk oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych
 • Prace B+R szansą wzrostu konkurencyjności i innowacyjności spółki Fama – treningi z konfliktów
 • Promocja i informacja POIG w dzialaniach Instytucji Zarządzającej w 2009 roku – szkolenia firmowe
 • Ręczny manipulator do obrabiarek
 • Rozpoczęcie sprzedaży importowej urządzeń dla górnictwa naftowego – szkolenia z kreatywności
 • unowocześnienie działalności importowej i zdobycie nowych rynków zbytu dla nowoczesnych produktów
 • skok technologiczny działalności importowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – II etap – szkolenia menedżerskie
 • unowocześnienie firmy Libra poprzez sporządzenie strategii importowej
 • unowocześnienie firmy SERPOL COSMETICS poprzez import produktów w kierunku rynków UE – treningi zamkniete
 • wzmocnienie strategii działania spółki UNIDRUK poprzez eksport – sporządzenie – szkolenia z delegowania
 • wypracowanie koncepcji ekspansji importu
 • Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony przewodów elektrycznych – warsztaty firmowe
 • Szerokopasmowy Internet w 34 sołectwach powiatu iławskiego i nowomiejskiego
 • Turbogenerator z regeneracją energii spalin: opracowanie technologii i wdrożenie produkcji – treningi z zarządzania czasem
 • Uruchomienie nowoczesnego portalu turystycznego Rapatuieu – szkolenia zamkniete
 • Vinci: usługowa koncepcja cyfrowa, przeznaczona dla osób chcących zaprocesować wnętrze mieszkania/domu/lokalu użytkowego
 • Wejście na rynki zagraniczne, stworzenie portalu www dla klientów i hurtowników – szkolenia HR
 • Wniosek o dofinansowanie przygotowania koncepcji ekspansji importu w ramach I Etapu działania 61 Paszport do eksportu, polska gospodarka na rynku międzynarodowym projektu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka – treningi handlowe
 • Wyposażenie stanowisk pracy personelu zarządzającego realizacją 7 osi i działania 83 i 84 w ramach 8 osi PO IG w 2010 roku realizowane przez WWPE
 • Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działań 45 i 622 PO IG w Ministerstwie Gospodarki – warsztaty firmowe
 • WZMOCNIENIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ FIRMY POPRZEZ WZMOCNIENIE STRATEGII DZIAŁANIA SPRZEDAŻY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH – szkolenia z asertywności
 • pozyskanie i implementacja informatycznego procesu zarządzania firmą realizującego funkcje B2B
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia HR
 • zakup zewnętrznych usług doradczych mających na celu przygotowanie harmonogramu dynamizacji importu dla firmy ETD Sp z oo – warsztaty miekkie}