Licencjonowane kursy z zarządzania

 • E-przewodniki po miastach Europy
 • Foresight technologiczny dynamizacji sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym
 • Funkcjonalne nano- i mikromateriały włokiennicze – szkolenia firmowe
 • innowacyjne kompleksowe izolacje termiczne budynków w ofercie IZODOM 2000 POLSKA – szkolenia firmowe i bezpłatne szkolenia z konfliktów
 • Integracja procesów informatycznych w celu automatyzacji procesu wymiany zasobów pomiędzy przedsiębiorstwem Iker i partnerami – szkolenia interpersonalne
 • Szkolenia HR – warsztaty zamkniete i coachungowe szkolenia interpersonalne
 • Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki
 • zdalna struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – treningi sprzedażowe
 • Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii – szkolenia z asertywności
 • Konfigurator Domów – inteligentna usługa tworzenia procesów budynków mieszkalnych i zagospodarowania działki –
 • Metody ochrony własności intelektualnej Działania popularyzatorskie – warsztaty z komunikacji
 • Modernizacja i unowocześnienie Laboratorium Nowych Technik Energetycznych w Instytucie Energetyki
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty biznesowe
 • Nowoczesne technologie szansą ekspansji zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – treningi z kreatywności
 • Otwarta struktura do badań i analizy trendów marketingowych – szkolenia sprzedażowe
 • Pakiet e-usług do badania użyteczności stron cyfrowych
 • Patent na własność – Jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa – warsztaty z konfliktów
 • Podniesienie posiomu konurencyjnośći One-2-One poprzez uruchomienie wyników badań w postaci Mobile Relationship Managment – warsztaty z obslugi klienta
 • poznajomoscipl – zdalna struktura marketingu afiliacyjnego generacji Web30
 • Produkcja systemów oświetleniowych w metodyki AC LED – szkolenia miekkie
 • Przetwarzanie odpadów górnictwa rud miedzi – szkolenia z przywództwa
 • Realizacja założeń rozwojowych firmy WazCAr Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Zych, poprzez automatyzację współpracy z partnerami biznesowymi
 • unowocześnienie importu dla firmy 4Visitors – szkolenia miekkie
 • rozwój importowy firmy NET-ART Paweł Rymarczyk poprzez opracowanie planu dynamizacji eksportu
 • wzmocnienie strategii działania działalności importowej profilu drzewnego Drewgór SWalczak i S-ka SJ – szkolenia z delegowania
 • wzmocnienie strategii działania działan importowych oraz pozyskanie nowych rynków zbytu przez Spółke Marbet Will
 • skok technologiczny firmy SERPOL COSMETICS poprzez eksport produktów w kierunku rynków UE – szkolenia pracownicze
 • unowocześnienie firmy Training Media Group poprzez opracowanie strategii eksportowej
 • Sposób otrzymywania nowych barwników metalokompleksowych typu 1:2 – warsztaty handlowe
 • Teczka z Nutami – uruchomienie e-usług umożliwiających zaawansowane przetwarzanie i edycję zapisów nutowych
 • Toruń – Hanza nad Wisłą – treningi negocjacyjne
 • URUCHOMIENIE I INETGRACJA PLATFORMY SERWEROWO-KOMUNIKACYJNEJ TYPU B2B – treningi ze stresu
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku „Sposób regulacji ciśnień w pionowych drogach ewakuacyjnych”
 • Wdrażanie modelów B2B koniecznością dalszego rozwoju dla przedsiębiorstw z branży marketingu i reklamy – szkolenia firmowe
 • wzmocnienie działań importowych Centrum Badań DNA – modernizacyjnej firmy biotechnologicznej – szkolenia z kreatywności
 • Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach
 • Wypromowanie produktów firmy na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia wielkości importu i nawiązania nowych kontaktów biznesowych – warsztaty z komunikacji
 • Ytworzenie centrum badawczo-rozwojowego samolotów klasy General Aviation – treningi handlowe
 • nabycie i wdrożenie metodyki wprowadzającej elektroniczną usługę renderingu on-line
 • nabycie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia z przywództwa
 • Zastosowanie metodyki odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej – szkolenia handlowe}