Zabawy Team Building – Zielonogórski Kongres


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów serdecznie dziękują w imieniu Kierownictwa Fundacji za uwagę przeznaczoną na mecenat merytoryczny – podpisano: Ziemowit Don, Ernest Karaś, Natan Janocha i Wirgiliusz Czerwiński

 • MEDICINARIA „Odpowiedzialność za zdrowie. Sczepienia”
 • Pierwszy Kongres Coachów Korporacyjnych Szkolenia Integracyjne
 • HABITATY 2016 Międzynarodowa konferencja i Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne architektoniczne „Mój Piękny Habitat”.
 • IX Konferencja ECO-€URO-ENERGIA '2016
 • „Ewolucja instytucji akademickiego prawa papierów wartościowych – w 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936r.”
 • Możliwości a także kierunki wykorzystania wyników programu wieloletniego IUNG-PIB. Ocena realizacji zadań programu wieloletniego w 2014 roku
 • VII Konferencję Naukową InfoGlobMar 2015
 • III Seminarium team building naukowe: Szkoła dla ucznia – konteksty organizacyjne
 • X Poznański Akademicki Zlot Użytkowników R – PAZUR 10
 • Spotkanie team building Akademia Innowacyjnego Przedsiębiorcy. nowe przepisy w remediacji terenów zdegradowanych wynikające z wdrożenia dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych
 • VI Konferencja Naukowa team building „Nauka oraz pasja kluczem do sukcesu”
 • Zarządzanie Wiedzą w Instytucjach Naukowych
 • Paradoksy naszej wolności. Społeczeństwo polskie 25 lat po czerwcu 89
 • VI Źródłoznawcza Konferencja: Tekst literacki w warsztacie naukowym historyka.