Scenki szkoleniowe – zajęcia mgr Ratajczak


Gry edukacyjne – wykaz na ćwiczenia:

 • Warsztaty HR
 • weryfikacja koncepcji systemu popytowego wsparcia MSP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020
 • Symulacje szkoleniowe , doc. G. Chudy
 • Dawne zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie
 • Harenda
 • Gry strategiczne , prof. dr hab. C. Malinowski
 • Na szczytach Himalajów
 • Ocena biznesowa realizacji projektów szkoleniowych systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Początki i rozwój grodów kultury łużyckiej
 • Słownik etymologiczny Miast i Gmin PRL
 • Wyżyna Krakowsko-Częstochowaska. Szlaki turystyczne
 • Festiwal Małych Form Artystycznych
 • III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Smart Cookie”
 • Figurki marzeń – Arkadiusz Szynaka (483)
 • Król szczurów – James Clavel (754)
 • Leksykon świętych – ks. Wiesław Niewęgłowski (1562)
 • Niebiosa Pern – Anne Mccaffrey (2162)
 • Szczęśliwe zakończenie – Henry Kuttner (3052)
 • Zapomniany wariant – Andriej Bałabucha (3457)
 • Rodzina w świetle psychologii – Józef Rembowski (4450)
 • Omen – Michał Łukaszewicz (5206)
 • Janik Srogi – Dariusz Żukowski (5682)
 • Z pamiętników młodej mężatki – Gabriela Zapolska (6431)
 • Muzycy stulecia – Grażyna Bacewicz – Małgorzata Gąsiorowska (6699)
 • Symulacje szkoleniowe , doc. E. Bilewicz