Międzynarodowe szkolenia menedżerskie

 • Fabryka Innowacji
 • Foresight priorytetowych, innowacyjnych metodyki na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej
 • Informacja i promocja – POT- 2010 – szkolenia z przywództwa
 • Informatyzacja procesu wymiany informacji akceleratorem powiązań kooperacyjnych pomiędzy Baltic Medical SA, a partnerami biznesowymi – szkolenia z komunikacji i sobotnie szkolenia z przywództwa
 • Integracja modelów typu B2B HTI Sp z oo oraz wybranych partnerów biznesowych – szkolenia z asertywności
 • Niebanalne Szkolenia Z Asertywnej Komunikacji – szkolenia z zarządzania czasem i firmowe szkolenia z przywództwa
 • zdalna platforma dystrybucji produktów cyfrowych
 • zdalna platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – szkolenia z kreatywności
 • Jagiellońskie Centrum rozwoju Leków – warsztaty z asertywności
 • Konfigurator Domów – inteligentna usługa tworzenia planów budynków mieszkalnych i zagospodarowania działki –
 • Laboratorium Kosmetyczne AVA – Plan ekspansji importu – szkolenia miekkie
 • NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA ZE STALIWA BAINITYCZNEGO
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z zarządzania projektem
 • Nowy Xpertis, czyli jak zamienić zarządzanie na e-zarządzanie (PKWiU: 5829290 Pakiety pozostałego osystemowania użytkowego) – treningi biznesowe
 • Optymalizator Fineocompl – stworzenie mobilnej platformy ratingu ubezpieczeń – treningi firmowe
 • Pakiet e-usług do badania użyteczności stron elektronicznych
 • Playarenapl – zautomatyzowane narzędzia on-line wspomagające organizację i uprawianie sportu, przeznaczone dla zawodników, administratorów obiektów i organizatorów rozgrywek – szkolenia z przywództwa
 • Poprawa efektywności organizacji w wyniku uruchomienia elektronicznego systemu typu B2B dla trzech kooperujących przedsiębiorstw – szkolenia negocjacyjne
 • Pozyskanie i unowocześnienie nowej metodyki produktu IT i uruchomienie go do sprzedaży w firmie THB
 • Prace rozwojowe INTERMET, celem wzrostu konkurencyjności poprzez uruchomienie innowacji ekologicznej – warsztaty biznesowe
 • ’Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Legnickie Pole” – szkolenia z zarządzania czasem
 • Rozpoczęcie dzialaności przez firmę CANDY DESIGN
 • wzmocnienie strategii działania importu i zoptymalizowanie konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym – warsztaty z zarządzania czasem
 • rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych dzięki opracowaniu innowacyjnego osystemowania do kompresji i przesyłania zasobów o statycznych i intensywnych elementach dokumentów hipertekstowych
 • unowocześnienie działalności importowej spółki poprzez sporządzenie harmonogramu intensyfikacji importu – treningi ze stresu
 • unowocześnienie firmy Celgar Sp z oo poprzez budowę sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych
 • wzmocnienie strategii działania firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – warsztaty sprzedażowe
 • wzmocnienie strategii działania mikroprzedsiębiorstwa z położeniem nacisku na stowrzenie i wypromowanie portalu społeczno – informacyjnego, umożliwiającego użytkownikom tworzenie wątków wraz z opcją dyskusji
 • – szkolenia firmowe
 • Supernova nowoczesny ośrodek okulistyczny z działem badawczym – NZOZ BOPOL
 • Umiędzynarodowienie oferty informatycznej firmy RW Online – szkolenia z zarządzania czasem
 • Uruchomienie produkcji innowacyjnych wysokociśnieniowych zbiorników STAKO CNG Sp z oo – szkolenia z obslugi klienta
 • Uzyskanie patentu na świat dla urządzania do napełniania worków piaskiem o nazwie TRRIO
 • webEFS – uruchomienie e-usług zdalnego zarządzania systemami EFS – szkolenia z kreatywności
 • Wirtualny Planer Turystyczny – portal zintegrowanych e-usług semantycznych – warsztaty z komunikacji
 • Wyposażenie Instytucji Wdrażajacej w 2010 r
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG w 2011 r – treningi zamkniete
 • Wytworzenie, wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny oraz opieka wdrożeniowa e-usługi Source CRM-REPorting – szkolenia z komunikacji
 • NABYCIE I implementacja zoptymalizowaneGO procesU DO ZARZĄDZANIA BIUREM PODRÓŻY
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – treningi z przywództwa
 • nabycie nowoczesnej procedury produkcji wyrobów piekarskich o przedłużonej trwałości – treningi firmowe}