Eventy integracyjne – Bezpłatny Kongres


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów serdecznie dziękują ze strony Rady Pogramowej za włożony wysiłek na życzliwa rekomendację – podpisano: Artur Lipski, Julian Celej, Jeremiasz Bryniak i Ziemowit Kulisz

 • XV Konferencja Sekcji Pediatrycznej międzynarodowego Towarzystwa Diabetologicznego – Sesja polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii pt. „Programy komputerowe – narzędzia pracy edukatora ds. diabetologii oraz nowoczesna pomoc samokontroli cukrzycy
 • Listopadowy Kongres Ekspertów branży motoryzacyjnej Wydarzenia Firmowe outdoor
 • XXVI Konferencja Dydaktyczno-logistyczna pt. Kierunki i tendencje badawcze oraz zakres praktycznych aplikacji w dziedzinie geodezji współczesnej.
 • V Kongres Młodych Ludzi Nauki – Kraków II
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna konferencja Forum Marketingu „Anatomia sukcesu rynkowego: marketing czy przełomowe rozwiązania?”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Eksperymentalno-Praktyczna „Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy”
 • IV Bydgoskie Spotkania Alergologiczne „Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015”
 • II Kongres Konserwatorów lokalnych – Przeszłość dla przyszłości. International Edition
 • Profilaktyka pedagogiczno-zdrowotna uzależnień od substancji psychoaktywnych
 • 52 Naukowa Konferencja Pszczelarska
 • Seminarium integracyjne dotyczące zadania badawczego nr 8 „Analiza procesów zachodzących przy normalnej eksploatacji obiegów wodnych w elektrowniach jądrowych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego” strategicznego wielowatkowego zadania badawczego „technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”
 • Seminarium integracyjne pt. „Malinietypowe Oskary – podsumowanie spoto-kampanii do Parlamentu Europejskiego”
 • IV JORNADAS LATINOAMERICANAS „DE CALDOS, COCIDOS Y OTROS PUCHEROS”
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa Wrocławska Jesień Laryngologiczna