Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr MKS/26 5 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Amerykańskiego Funduszu Oświatowego

Plan dyskusja w czasie seminarium zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Audyt skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel na Szkolenia Ze Sprzedaży
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja obuwia
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Kraków oraz otwocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Powszechny Bank Kredytowy S.A., Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego SIGMATEX S.A., P.P.H.U. Autoloewen, „Monika Drost „Design”, Zakład Usług Antenowych ANTSERWIS Kazimierz Kociński, Henryk Czajkowski, Olenia Kordylewicz s.j. , PHU TV Kablowa „ZATORZE-STARÓWKA” S.C. , Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., ETHO Systems Tomasz Kabarowski , GRUPA TV TELEWIZJE INTERNETOWE KOREPETYCJE TV SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oko-Vita Polska Sp. z o.o., POZNAŃSKA GRUPA BIZNESU PAWEŁ KORZYŃSKI, TELE-CHOICE , Astro , WEBXL, AMK Group Rękawek, Kondraciuk Spółka Jawna

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.