Zawiadomienie – zadania końcowe – Kurs Coachów

Aktualności – egzamin – Szkoła Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Instruktorów Interpersonalnych:

Rolą egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Pierwszym elementem pracy winien być temat miękkie kursy z zarządzania

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Copywriting – skuteczna sprzedaż za pomocą słów
 • Samokształcenie kierowane bhp – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
 • Zarządzanie klientem strategicznym – key account management
 • Współpraca w zespołach wirtualnych


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY ” KARAN „
 • „RKTIR” STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – TECHNICZNE W CHEŁMIE
 • FUNDACJA BUKOWIŃSKA „BRATNIA POMOC” W LUBANIU
 • BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH „ODRODZENIE”
 • POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO – ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA
 • UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W PILE
 • FUNDACJA SZPITALA KOLNEŃSKIEGO
 • FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU KARDIOLOGII „KARDIOLOGIA BYDGOSTIENSIS”
 • STOWARZYSZENIE – AKTYWNI LOKALNIE
 • STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ODNOWA WSI KRZYWICZYNY
 • STOWARZYSZENIE „POD DĘBAMI”
 • STOWARZYSZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ DLA NAJUBOŻSZYCH
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – SPOTKAJMY SIĘ…
 • FUNDACJA FENIKS ANNY BOROWIAK
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH „TO MA SENS”