Subwencje na warsztaty biznesowe


Uczestnicy z niektórych przedsiębiorstw wnioskowali o subwencje i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy.
Zawiadamiamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Małopolski Fundusz Pomocowy” na dwa Szkolenia Dla Kierowników środki nabywają poniższe przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Jakości w spółce Kronberg
 • Warsztaty Szkoleniowe z zarządzania firmą impulsem innowacji.
 • „Dać szansę wszystkim – informatyzacja drogą do zniwelowania różnic w poziomie życia.”
 • „Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu”
 • nowoczesna technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • nowoczesny serwis ekspercki nt. zarządzania i marketingu.
 • opracowanie interdyscyplinarnego projektu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • sporządzenie i wdrożenie nowoczesnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie.
 • sporządzenie i implementacja algorytmu do komputerowego wspomagania planowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10)
 • sporządzenie i implementacja wzorów użytkowych oraz linii wzorniczej bielizny termoaktywnej
 • sporządzenie i wdrozenie nowego wzornictwa w spółce BUDVAR Centrum S.A.
 • opracowanie oraz implementacja nowych i zmodyfikowanych wyrobów do systemu implantologicznego Osteoplant
 • platforma do wymiany informacji o produktach mobilnych.
 • plan stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.
 • rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki – NewMAN
 • proces do umawiania wizyt medycznych pracujący jako usługa cyfrowa.
 • model zarządzania planami inwestycyjnymi w firmie Net Com
 • utworzenie e-usług związanych z tematyką snowboardową w ramach marki www.snowboardowe.pl
 • uruchomienie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany rejestrów typu B2B – eLink B2B
 • uruchomienie modernizacyjnego systemu informatycznego B2B do profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami przedsiębiorców poprzez automatyzację procesów biznesowych
 • implementacja harmonogramu rozowoju importu
 • uruchomienie zintegrowanego procesu informatycznego B2B dla przedsiębiorstwa S4E S.A. i partnerów biznesowych
 • stworzenie nowoczesnego elektronicznego serwisu e-learningowego oferującego kursy języka wewnętrznego dla cudzoziemców
 • wypracowanie interaktywnej platformy barteru wielostronnego BarterOnline.pl
 • wypracowanie zdalnego serwisu bezobsługowej rejestracji pacjentów w praktykach okulistycznych.
 • wypracowanie mobilnego serwisu społeczności budowlanej -www.panelbudowlany.pl

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie kierowników