Gry menedżerskie – tematy do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Szkoleniowe polecamy tu przedstawione tezy do zaliczenia:

  • zabawa zespołowa – „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii” oraz „Ćwierćwiecze katastrofy czarnobylskiej (media przestrzeń radiów i mitów)”
  • zabawa strategiczna – „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne” i „Weryfikacja stacjonarnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”
  • symulacja zespołowa – „Idea współczesnego feminizmu w twórczości Olgi Tokarczuk” i Naukowe Symulacje Biznesowe oraz „Sport w mediach. Relacje z zawodów sportowych”
  • zabawa decyzyjna : „Wybrane kampanie prezydenckie w „Gazecie Wyborczej”” oraz „Konflikt grecko-macedoński po rozpadzie Jugosławi”
  • gra decyzyjna : „Metody propocji turystycznej regionu na studium przypadku Roztocza Środkowego” oraz „Polsko-niemiecka problematyka na łamach „Polityki””
  • symulacja edukacyjna – „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym” oraz „Kobieta za zasłoną chusty. Tradycja, symbol, dyskryminacja”
  • symulacja językowa – „Oblicza przemocy we współczesnym thrillerze filmowym” oraz „Walory turystyczne Dalmacji”
  • symulacja komunikacyjna – „Stereotypy Ukrainy i Ukraińca w polskiej literaturze XIX i XX wieku oraz w narodowej świadomości” oraz „Tygodnik „Polityka” wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1980-1990”
  • gra biznesowa – „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie” i „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych”