Dofinansowanie na kursy z zarządzania


Ogłaszamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Śląski Fundusz Edukacyjny” do kolejnego etapu przechodzą tu wymienione projekty:

 • stworzenie mobilnego środowiska wpierającego zarządzanie planami zgodnie z metodyką PRINCE2 – treningi z przywództwa
 • stworzenie elektronicznej usługi treningu umysłu i intensyfikacji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – szkolenia miekkie
 • Szkolenia Sprzedażowe – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie platformy e-przetargowej wspierającej procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie portalu umożliwiającego sprzedaż produktów turystycznych na rynku wtórnym oraz oferującego bank wolnych miejsc w środkach transportu, bazie noclegowej itp – treningi z przywództwa
 • wypracowanie serwisu internetowego pod nazwą Nanudapl, służącego do organizacji spotkań w świecie rzeczywistym, w celu podejmowania różnego rodzaju wspólnych aktywności – warsztaty sprzedażowe
 • stworzenie uniwersalnej platformy dla mobilnej dystrybucji interaktywnych produktów multimedialnych – treningi negocjacyjne
 • progres konkurencyjności i zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne – warsztaty negocjacyjne
 • zoptymalizowanie potencjału badawczo-rozwojowego firmy Tymbark-GMW poprzez rozbudowę laboratorium – szkolenia handlowe
 • Automatyczna platforma obrotu odpadami – szkolenia z zarządzania projektem
 • Badania drogą ekspansji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – szkolenia pracownicze
 • Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – szkolenia z obslugi klienta
 • Budowa i implementacja modernizacyjnej platformy współpracy B2B dla grupy przedsiębiorstw branży OFE – warsztaty firmowe
 • Budowa platformy wieloprocesowych komponentów do tworzenia mobilnych aplikacji internetowych – warsztaty menedżerskie
 • domowy dostęp do Internetu to start w przyszłość Gminy Żmigród – szkolenia z asertywności
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych maszyn dla przemysłu tytoniowego – szkolenia z asertywności
 • Ekspansja importowa Quantum software SA na rynki rozwijające się – szkolenia interpersonalne