Ćwiczenia integracyjne – materiały do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Integracyjne dopuszczamy poniższe tezy do egzaminu:

  • gra strategiczna : „Granice wspołczesnego tabu” i „Forma reportażu wobec problematyki zagłady na podstawie pierwszych utworów Hanny Krall”
  • symulacja decyzyjna – „Sacrum i profanum w mitologii Słowian” i „RRL w autobiografiach”
  • symulacja zespołowa – „Idea współczesnego feminizmu w twórczości Olgi Tokarczuk” i Symulacje Szkoleniowe W IT i „Prawosławie na Dalekim Wschodzie”
  • gra edukacyjna – „Żydzi w kulturze polskiej” i „Booklikes.com – wirtualna wspólnota -kulturowa”
  • zabawa strategiczna : „Próby zachowania własnej tożsamości narodowej przez mniejszość ukraińską zamieszkującą Górowo Iłowieckie” i „Terroryzm międzynarodowy i metody jego zwalczania”
  • gra komunikacyjna : „Kreacja świata w polskich tekstach hip-hopowych” oraz „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na modelu życia oraz twórczości dostępnych pisarzy epoki”
  • zabawa komunikacyjna : „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki” oraz „Czarny wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju”
  • symulacja zespołowa : „Gniezno i powiat gnieźnieński. Tożsamość kulturowa a współczesne kierunki rozwoju” oraz „Chwyty perswazyjne stosowane w handlu”
  • gra menedżerska – „Twórczość Fiodora Michałowicza Dostojewskiego w lustrze polskiej krytyki literackiej (Problematyka i poetyka postaci „Idiata”)” i „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur”