Aktualności – test – Szkolenie Dla Trenerów

Ogłoszenie – test – Szkoła TrenerówZ dniem dzisiejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Instruktorów Interpersonalnych:

Celem trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla niej szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym projektem winien być program zamknięte szkolenie handlowe

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TAKŻE TE TEMATY SZKOLENIA:

 • efektywne zagospodarowanie środków finansowych
 • Komunikacja wewnętrzna – od przypadku do strategii
 • zarządzanie procesami, czasem, zasobami
 • Prowadzenie efektywnych spotkań wewnętrznych


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE
 • „RKTIR” STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – TECHNICZNE W CHEŁMIE
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. KOŁO W MIKOŁOWIE
 • STOWARZYSZENIE DZIECI SERC
 • SZAMOTULSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE „POMOC”
 • MŁODZIEŻOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY „NEFRYT”
 • WYRÓWNYWANIE SZANS – FUNDACJA
 • FUNDACJA ROZWOJU „OPRÓCZ GRANIC”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KALIBER”
 • STOWARZYSZENIE EDUKACJA I NAUKA
 • STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW SZKOŁY „NASZA BUDA”
 • STOWARZYSZENIE AKADEMIA FITNESS SPORTOWEGO
 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH – EFFP POLSKA
 • FUNDACJA SYNERGIA
 • FUNDACJA „CHCĘ POMAGAĆ”