Książki dla absolwentów warsztatów – symulacje


Bardzo prosimy słuchaczy naszych zajęć i gier menedżerskich dla kierowników produkcji o przejrzenie wymienionych poniżej materiałów w ramach warsztatu Symulacje Szkoleniowe.
Nadmieniamy przy tym, iż niniejsza baza zawiera opracowania wychodzące poza klasyczną wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza wymyślanych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Budowanie Postaw Zespołowych w Międzynarodowej Organizacji, Grzegorz Stanisławski
 • Szkolenia Zawodowe, Karina Dudeń
 • Diody mikrofalowe półprzewodów
 • Magazyn i jego wyposażenie
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Elektroniczne przyrządy kontrolno-pomiarowe w przemyśle ele.
 • Projektowanie sieci elektroenergetycznych zeszyt II
 • Technika wysokiej próżni
 • Napęd elektryczny w pytaniach i odpowiedziach /prokokół nr 12 – zamiany/
 • Drogi kołowe – zarys wiedomości
 • Obróbka metali z materiałoznastwem
 • Prawa i obowiazki obywateli -wybór źródeł
 • Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedziach
 • Wytrzymałość materiałów
 • Fizjologia i higiena pracy. Ergonomia praktyczna
 • Mistrz – wychowawca
 • Kieszonkowy słowniczek ortograficzny
 • Pejzaż fotograficzny.
 • Terenowe urządzenie rekreacyjne dla dzieci
 • Cywilno-prawne środki ochrony środowiska
 • Moda..moda?,moda!
 • Mistrz,przełożony i wychowawca
 • Miernictwo akustyczne
 • Pułapka energetyczna gospodarki polskiej
 • Niezawdność przyrządów półprzewodnikowych
 • Cyfrowe układy scalone CMOS
 • IBM.PC dla każdego
 • Praktyczny kurs Turbo Pascala
 • Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski
 • Elementy użytkowania sieci NOVELL
 • Excel for Windows.Krótki przewodnik. 122str.,20cm.
 • Zjawiska termiczne w elementach i układach półprzewodnikowych. Układy i systemy elektroniczne. 259str.,23cm.
 • Praktyka sprężystości Fizyka teoretyczna Wyd.III 227 str., 24 cm
 • Leki zarejestrowane w Polsce opisy 947 str., 25 cm
 • Etyka Podręcznik dla szkół średnich Świat wartości moralnych 311 str., 24 cm
 • Procesory arytmetyczne 112 str., 24 cm
 • Praktyczne programowanie w C++ dyskietka 294 str., 24 cm
 • Rysunek techniczny Wyd.XX 207 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Fizyka vademecum maturzysty Wyd.II 240 str., 20 cm
 • Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych 237 str., 21 cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.I a Wyd.VIII 460 str., 24 cm
 • Geografia Ekonomiczna WydIII Uczniowie szkół śred.,kandydaci na studi 320 23cm
 • Finanse we współczesnej gospodarce ( w ujęciu makroekonomicznym) 134 str.20 cm
 • Zastosowania programu NAP2 do obliczaniaukładów elektrycznych USE
 • Na sposób Warrena Buffetta Strategie największego w świecie inwestora kapitałowego 278 str,24 cm
 • Encyklopedia historii Polski t.2 Dzieje polityczne 664 str,30 cm
 • Stochastyczne równania różniczkowe – Teoria i zastosowania 404 str, 24 cm
 • Ekologia środowisko przyroda wyd 2
 • ABC komputera „97 293 str, 24 cm
 • Przewodnik majstra budowlanegoWyd.VIII 752 str, 24 cm
 • Matematyka wspomagająca zarządzanie 490 str, 24 cm
 • Publiczne prawo gospodarcze 666 str, 24 cm
 • Psychologia inwestowania 243 str, 24 cm
 • Technologia budowy maszyn 350 str, 24 cm
 • Polska i świat w latach 1918-1993 327 str+dod, 21 cm
 • Krótki kurs zarządzania 353 str.,24 cm
 • Prawo o publicznym obrocie papierami w tościowymy – komentarz 1145 str, 20 cm
 • Finanse publiczne Teoria i praktyka 560s 24cm
 • ABC Internetu 214 str, 24 cm
 • Animacja cyfrowych postaci D-126 282 str, 24 cm
 • Rachunek różniczkowy i całkowy t.2 696 str, 24 cm
 • Ekonofizyka-wprowadzenie 163s 24cm