Informacja – egzamin – Szkolenie Dla Trenerów

Powiadomienie – test – Szkoła Trenerów


W tym miejscu prezentujemy aktualne zadania testowe dla klientów w module „Akademia Trenerów Zarządzania:

Rolą uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych pracowników jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla niej kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Hotel. Spotkanie odbędzie się tutaj: Hotel Kiston. Ten hotel gościł nas już wielokrotnie.

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Rozmowy z pracownikami – budowanie autorytetu, wywieranie wpływu i tworzenie dobrego miejsca pracy
 • Budowanie kultury zaufania, czyli jak poprawić stosunki wewnątrz firmy i wizerunek firmy
 • Zarządzaj asertywnie swoją energią w czasie
 • Zbijanie i radzenie sobie z obiekcjami klienta


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE „FENIX”
 • STOWARZYSZENIE SPORTOWE KLUB SPORTOWY „STAL” ZAWADZKIE
 • STOWARZYSZENIE „RODZINA KOLPINGA”
 • MIEJSKI KLUB SPORTOWY TARNOVIA W TARNOWIE
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – KOŁO NR 1 W KUTNIE
 • TOWARZYSTWO POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM ODDZIAŁ W ŁODZI
 • „STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH”
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ISPINA
 • STOWARZYSZENIE POMAGAJĄCE DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI ORAZ PRZEWLEKLE CHORYM „ZAWSZE KOLOROWO”
 • FUNDACJA ALBATROS
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
 • FUNDACJA ALPHA
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-„REKS”
 • STOWARZYSZENIE ODNOWY WSI PIOTRÓWKA
 • CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ