Książki dla słuchaczy warsztatów – symulacje


Bardzo prosimy słuchaczy realizowanych u nas szkoleń i symulacji menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z poniższych książek jako aneks do programu Profesjonalne Symulacje Menedżerskie.
Pragniemy dodać przy tym, że umieszczona w tym miejscu lista zawiera pozyje wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły projektowanych przez Państwa gier.

 • Wzmacnianie Kompetencji Przywódczych w Rosnącej Firmie, Jan Nowakowski
 • Szkolenia Zawodowe, Anna Cernowska
 • Obliczenia zmęczeniowe elementów maszyn.
 • Automatyka
 • Mały przewodnik po Polsce
 • Symulacje marketingowe – fundamenty teoretyczne
 • Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniem szkolnym
 • Budownictwo wodne czII
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Mechanika budowli
 • Mały Przewodnik odlewnika
 • Aparaty elektryczne.Pzegląd dobom i eksploatacji
 • Ewidencja i gospodarka terenami
 • Remonty i konserwacja maszyn oraz urządzeń technicznych
 • Organizacja i mikroprogramowanie maszyn cyfrowych
 • Operatywna kontrola kosztów w przedsiębiorstwie
 • Programowanie współbieżne
 • Słownik chemiczny niemiecko-polski
 • Statystyczna Teoria systemów przesyłania informacji.
 • Lekkie przegrody w budownictwie
 • Szlifowanie
 • Kodeks pracy .Tekst jednolity ustawy Prot.nr 15-zamiany/
 • Istota przepisów i zasad BHP
 • Technika sprzęgania układów w systemie mikroprocesorowych
 • Rozdzielenie zawiesin w przemyśle chemicznym
 • ABC ochrony środowiska
 • Auto CAD wersja 10
 • Życie systemów.
 • Turbogeneratoy eksploatacja i diagnostyka
 • Aldus. Photos Styler do Windows
 • Komputer na biurku
 • Komputery osobiste
 • P-Historia filozofii, tom II. Filozofia nowożytna do roku 1830.Wyd.13
 • Programy Shareware 170 str, 23 cm
 • Prawo o ruchu drogowym z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawami z 06.03.92. Stan prawny 31.05.92 156 str., 20 cm
 • Buduję ciepły dom 111 str., 21 cm
 • Wodociągi Wyd.I 366 str., 20 cm
 • Psychologia wychowawcza cz.II Wyd.VI 311 str., 24 cm
 • Leksykon elektroenergetyka przemysłowegoWyd.II 273 str., 20 cm
 • Gry produkcyjne – fundamenty teoretyczne
 • Algebra i geometria analityczna wielowymiarowa w zadaniach Wyd.VI 162 str., 20 cm
 • Kronika medycyny Wyd.I 648 str., 30 cm
 • Norton Commander 5 Bez tajemnic 111 20
 • Matematyka w szkole średniej Powtórzeniei zbiór zadań 588s 20cm
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN t.2 D-H Wyd 1
 • Fundamenty technologii i konstrukcji mechanicznych 3 257s 24cm
 • Zarządzanie Praktyka Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • Słownik polityków XX wieku 319 str,20 cm
 • Poczet królów i książąt polskich Wyd.VII 470 str. 24 cm
 • Ekonomia – mikroekonomia Wyd II 570 str, 24 cm
 • Mechanika techniczna-Statyka i wytrzymałość materiałów,T.1
 • Podstawy polityki pieniężnej 184 str, 24 cm
 • Automatyzacja procesów przemysłowych Wyd.V 238 str, 20 cm
 • Elementy bilansoznawstwa cz.2 216 str, 20 cm
 • Zarządzanie środowiskiem 402 str, 20 cm
 • Socjologia pracy 251 str, 24 cm
 • Historia gospodarcza świata 488 str, 24 cm
 • Fundamenty ekonomii 682s 24cm
 • Algebra dla studentów 326 str, 24 cm
 • Elementy statystyki w zadaniach 223 str, 24 cm
 • Miernictwo elektryczne – analogowa technika pomiarowa 313 str, 24 cm
 • Probalistyka. Rach.prawdopodobieństwa Statystyka maematyczna Procesy stochastyczne. 470s 24cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.II
 • Matlab