Dotacje na warsztaty dla firm

Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Śląski Program Strukturalny” na cztery Szkolenia Dla Firm Handlowych subwencję otrzymały wymienione tutaj projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Analityków Finansowych w firmie Stachowiak S.C.
 • Szkolenia z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • cyfrowy system Zarządzania Tłumaczeniami (ESZT) w przedsiębiorstwie.
 • zaawansowana koncepcja marketingowa narzędziem na miarę XXI wieku
 • nowoczesny system inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • opracowanie nowoczesnego stentu metalowego do naczyń wieńcowych pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus oraz wdrożenie produkcji nowoczesnego produktu
 • opracowanie modułowych algorytmów ekologicznego spalania węgla
 • opracowanie i implementacja modelu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
 • opracowanie i uruchomienie nowej linii wzorniczej spełniającej oczekiwania klienta Europejskiego
 • opracowanie i uruchomienie unikalnej linii wzorniczej dzianin przez firmę MARCZAK.
 • sporządzenie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej
 • opracowanie oraz uruchomienie nowych i zmodyfikowanych wyrobów do modelu implantologicznego Osteoplant
 • koncepcja zdigitalizowana służąca koordynacji procesów B2B realizowanych w celu sprzedaży towarów.
 • koncepcja usług szkoleniowych on-line: sporządzenie funkcjonalno-systemistyczne oraz wdrożenie nowoczesnego modelu e-learningowego w formule WEB 3.0.
 • reorganizacja przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez wdrożenie Centrum Serwisowego.
 • wzmocnienie działalności Przemysław Polański Hadros na rynki zagraniczne.
 • proces wspomagania zarządzania energetyką rozproszoną ElGrid
 • wdrożenie ogólnokrajowego ośrodka innowacji i transferu metodyki w zakresie e-zdrowia
 • wdrożenie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w Markomp
 • implementacja modernizacyjnego modelowego modelu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP wprowadzającego automatyzację procesów B2B
 • implementacja systemu B2B w firmie Flokatex
 • implementacja modelowego projektu Informatycznego typu B2B w firmie CEMTEL Arkadiusz Brzostek i u jego partnerów
 • stworzenie nowoczesnej platformy RekoMe świadczącej e-usługę z zakresu systemowej rekomendacji produktów
 • stworzenie internetowego modelu monitorowania ruchu drogowego
 • wypracowanie elektronicznego serwisu automatycznych rezerwacji usług turystycznych z wirtualnym doradcą.
 • wypracowanie zdalnego serwisu udostępniającego osystemowanie do zarządzania firmą klasy ERP.

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie handlowców