<!–more–>Różnego rodzaju terenowe gry są coraz bardziej popularne wśród większych i mniejszych firm. Ich właściciele dostrzegają bowiem duże zalety, jakie się odniesie organizując coś takiego. Właściwie przeprowadzona gra znacznie może polepszyć pracownicze relacje, a jednocześnie rozszerzyć kompetencje i umiejętności tak bardzo przydatne na dużej ilości stanowisk.
<br>
Niedawno temu z ze sporym rozmachem zorganizowana została przez znany koncern farmaceutyczny gra szkoleniowa, którą wielu uznało za największą w Polsce. Udział w niej bowiem wzięli w zasadzie wszyscy pracownicy firmy, co w sumie dało 450 osób. Poza tym całość była pod opieką 35 trenerów, jacy byli odpowiedzialni za organizację zajęć z poszczególnymi zespołami.
<br>
Pewną część z tego trenerskiego zespołu stanowili pracownicy z firmy wszystko organizującej, ale większość kadra z koncernu farmaceutycznego. Przyjechali oni dzień wcześniej do hotelu, w jakim miało się to wszystko odbyć, i przeszli tam odpowiednie przeszkolenie. Dzięki temu bez większych problemów dali sobie radę z pracą z poszczególnymi grupami.
<br>
Pierwszoplanowym trenerem był sam Prezes Zarządu, który na co dzień jest alpinistą z dużym doświadczeniem. Wykorzystał on swoją pasję i zainteresowania do tego, żeby na podstawie górskiej wyprawy przekazać pozostałym słuchaczom wiele wiedzy na temat kierowania zespołem ludzi, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Tym samym nawiązał on do tematyki pracy w zespole, tak ważnej we wszystkich firmach.
<br>
Podczas pobytu szkoleniowego wszystkich uczestników podzielono na 25 teamów, które przez określony okres czasu zajmowały się zaplanowanymi celami. Główną część gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, czyli niestandardowe, wymagające nieszablonowego podejścia zadania, w których uczestnicy wykazać się musie dużą dawną zaufania i kreatywności.
<br>
Wszystkie eksperymenty kończyły się przekazaniem drużynie tak zwanych kart, z jakimi ta musiała się dokładnie zaznajomić. Podczas analizowania tych kart tak naprawdę pracownicy analizowali własne działania nawiązaniu do pięciu podstawowych kompetencji, co dało im możliwość odniesienia się do swojej codziennej pracy.