Referencje – szkolenia z myślenia strategicznego – Consulting Partners

Zestawienie przesłanych wnioskodawców w ramach dofinansowań Holenderskiego Grantu Akademickiego:

  • F7/P/PODKARPACKIE-, ekonomizacja technologicznej innowacji procesowej w przedsiębiorstwie. , PRALPOL SA, . Dla tego wniosku ogłoszono finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Szymon Tymochowicz. Zalecane szkolenia w firmie Progress project
  • H4/C/ŁÓDZKIE-, poprawa innowacyjności firmy poprzez zakup specjalistycznych urządzeń, OCZYSZCZALNIA CYSTERN ANDRZEJ PIKUŁA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono środki na gry biznesowe. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia motywacyjne najlepiej zrealizuje polecany trener z House.
  • C3/M/PODLASKIE-, skuteczne zaimplementowanie nieznanej i niestosowanej dotychczas technologii podmłody w wypieku pieczywa o przedłużonej świeżości, PIEKARNIA WILAMOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Progress project
  • D3/T/KUJAWSKO POMORSKIE-, przystosowanie do potrzeb innowacji procesowych w produkcji wyrobów metalowych i z tworzyw sztucznych celem podniesienia konkurencyjności firmy., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „HEMAR” HENRYKA I MAREK MUSIALIK SPÓŁKA JAWNA, Dla tego zgłoszenia przyznano środki na symulacje team building. Rekomendowany trener biznesu: Marek Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w spółce House of Skills
  • FA8/Z/OPOLSKIE-, Rozwój przedsiębiorstwa poprzez przystosowanie do potrzeb innowacyjnej technologii produkcji znaków drogowych., FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „KRUPIŃSCY II” SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu zaakceptowano dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Skała. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Berndson
  • 9/C/MAŁOPOLSKIE-, Polski innowacyjny system połączeń przewodów i elementów konstrukcyjnych do budowy ciągów technologicznych służących do transportu materiałów sypkich i wysoce – erozyjnych cieczy oraz roztworów agresywnych chemicznie, zapewniający podwyższone standardy bezpieczeństwa w zakresie stosowanych ciśnień, szczelności, zakresu temperatur stosowania, niezawodności montażu w warunkach zagrożenia pożarowego, wybuchu pyłów i gazów, ułatwiający przesyłanie mediów niebezpiecznych w tym gazów, płynów i środków chemicznych mogących stanowić zagrożenie w formie skażenia środowiska lub niebezpieczeństwo niekontrolowanego zapłonu i zagrożenia wybuchowego w warunkach pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów., KG CONSTRUCTION SP Z O.O., Dla tego projektu zatwierdzono dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Herra. Zalecane w agencji Training Partners
  • C6/U/PODKARPACKIE-, Graficom stawia na innowację Gb5/C/POMORSKIEs, DARIUSZ MIERZWA GRAFICOM, Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Akademia przygoda
  • CH7/J/ŚLĄSKIE-, automatyczna reorganizacja technologii do produkcji innowacyjnej w skali kraju mieszaniny wysoce oczyszczonego destylatu z produktami pierwotnymi – blendy., SYNTEZIS , Dla tego aplikacji ogłoszono dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 2/Y/DOLNOŚLĄSKIE-, wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych produktów poprzez zakup nowoczesnych urządzeń poligraficznych i drukarskich oraz oprogramowania., DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SPÓŁKA JAWNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Certes