Referencje – firmy szkoleniowe z kreatywności – Ośrodek Doradztwa

Baza zgłoszonych projektów w ramach subwencji Szwajcarskiego Grantu Akademickiego:

  • 6/E/POMORSKIE-, Personalizowane tafle szklane z kolorową powłoką ceramiczną szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej., JAK SZKŁO PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EKSPORT-IMPORT-HURT SPÓŁKA JAWNA ŻOGAŁA KRZYSZTOF, ŻOGAŁA HALINA, ŻOGAŁA JANUSZ, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na symulacje szkoleniowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • –DF6/R/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjny sposób wytwarzania armatury do medium gazowego, SW ARMATURA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Instytut Rozwoju Biznesu
  • B5/Y/DOLNOŚLĄSKIE-, Innowacyjny sposób profilaktyki, leczenia i zapobiegania chorobom urologicznym i gastroenterologicznym w obrębie jednej placówki zdrowia – Szpital Specjalistyczny w Piekarach Śląskich, „MEDYCZNE CENTRUM UROLOGII” SP Z O.O., Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Mateusz Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Avenhansen
  • 5/O/PODKARPACKIE-, Dywersyfikacja działalności firmy oraz uzyskanie światowej innowacyjności procesowej i produktowej dzięki wdrożeniu do produkcji nieznanego i niestosowanego systemu Trucksafe., Skowron Spółka z o.o., Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Herra. Zalecane szkolenia w spółce Instytut Rozwoju Biznesu
  • 3/S/ŚLĄSKIE-, Zakup innowacyjnego, zautomatyzowanego gniazda obróbczego z komputerową optymalizacją procesu w celu podniesienia konkurencyjności firmy., LRT , Dla tego zgłoszenia ogłoszono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Szymon Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Homo Creatore
  • C6/E/KUJAWSKO POMORSKIE-, Graficom stawia na innowację Gb5/X/ŁÓDZKIEs, DARIUSZ MIERZWA GRAFICOM, Dla tego wniosku ogłoszono subsydia na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Akademia przygoda
  • 6/P/LUBELSKIE-, Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa GEOPLASTIC poprzez finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji, GEOPLASTIC , Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Batko. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Training Partners
  • E3/T/MAŁOPOLSKIE-, poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez kompleksowe przygotowanie innowacyjnej usługi protetycznej, NZOZ CENTRUM MEDYCZNE REDEN MAYO-DENT B.R.A. MAJ SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku przyznano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji House of Skills