Ćwiczenia komunikacyjne – materiały do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na programie Andragogika i Symulacje Integracyjne polecamy następujące opracowania do zaliczenia:

  • symulacja kreatywna : „Manipulacja i perswazja w prasie młodzieżowej” i „Cechy klimatu Pomorza Zachodniego”
  • zabawa kreatywna : „Czy literatura ma płeć? Postulaty Virginii Voolf dotyczące kwestii pisarstwa kobiet w eseju Własny Pokój” oraz „Obraz Albanii w dzielach Ismaile Kadare – próba nawiązania dialogu ze światem”
  • gra edukacyjna – „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki” oraz Gry Szkoleniowe Napisane Dla Pracowników oraz „Sceny dantejskie w grafikach Salvadora Dalego”
  • gra kreatywna : „Sakrament Chrztu Świętego w prawosławiu i katolicyźmie” oraz „Współczesny terroryzm”
  • symulacja decyzyjna : „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku” oraz „Literatura polska okresu II wojny światowej”
  • gra edukacyjna : „Narodziny Kościołów narodowych w Serbii, Bułgarii i Macedonii” i „Kara śmierci – między historią a etyką”
  • symulacja strategiczna : „Metody pomiarów parametrów matrycowych detektorów podczerwieni” oraz „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A Huxlega i E Zamiatina”
  • gra komunikacyjna – „Wizerunek Adama Mickiewicza w Polsce i na Litwie-aspekt literacki oraz kulturowy” oraz „Mistyka gór w katolicyźmie polskim”
  • zabawa menedżerska : „Stereotypy starości i ich długie trwanie. Od antycznego tekstu do wspólczesnej reklamy w Telewizji Polskiej” oraz „Pojęcie dzihadu.Zjawiska dzihadu we współczesnym islamie. Źródła doktrynalne i cele polityczne”