Gry strategiczne – monogram prof. dr hab. Lebioda


Gry szkoleniowe – literatura pomocnicza na warsztaty:

 • Ćwiczenia HR
 • 7 dni w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Symulacje z zarządzania , prof. C. Ciongwa
 • Bazuna – studencki zbiór piosenek turystycznych, tom 1
 • Madryt – Toledo. Przewodnik szkoleniowy turystyczny
 • Gry menedżerskie , dr hab. E. Brodawski
 • Miszczaństwo krakowskie XVII w.
 • Ocena biznesowa procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Poznań od A do Z
 • Raport z badania szkoleniowe ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań menedżerskich i finansowych 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Wrocław – jego dzieje i kultura
 • Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej
 • Piłka Nożna Halowa
 • Moc pozytywnego myślenia – Norman Vincent Peale (325)
 • Wybór dramatów – Antoni Czechow (765)
 • W blaskach Gwiazdy betlejemskiej – *.* (1831)
 • Wywiad z wampirem – Anne Rice (2349)
 • Wszystkie imiona – Jos Saramago (2814)
 • Wirówka nonsensu – Janusz Głowacki (3527)
 • Dziewięć części pożądania – Geraldine Brooks (4114)
 • Bez pamięci – Ryszard Dziewulski (4856)
 • Czwarta siostra – Janusz Głowacki (5908)
 • Przyjaźń – Anselm Grun (6189)
 • Serce nie sługa – Jadwiga Courths-Mahler (7102)
 • Symulacje strategiczne , dr E. Chlebowski