Gry z zarządzania – fundamenty teoretyczne do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Eksperymentalne proponuje się tu przedstawione tematy do zaliczenia:

  • symulacja edukacyjna – „Strategia reklamowo-edukacyjna Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami” oraz „Ludowe nazwy roślin”
  • zabawa językowa – „Atrakcyjność turystyczna okolic Wetliny i wpływ ruchu turystycznego na zmiany w środowisku” oraz „Stroje ludowe macedońskie i wielkopolskie. Kontrola porównawcza”
  • symulacja kreatywna : „Komunikacja rodziców z dziećmi w pierwszych miesiącach życia” oraz Gry Decyzyjne oraz „Zjawisko janczerstwa na modelu Mehmecka Sokdovicia”
  • symulacja strategiczna : „Słownik gwary przestępczej” oraz „Figury Prometeusza i Syzyfa w literaturze egzystencjonalnej”
  • symulacja biznesowa : „Rada Państw Morza Bałtyckiego” i „Strzałkowo w przestrzeni wieków”
  • symulacja menedżerska : „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych” i „Subkultury młodzieżowe w Gnieźnie ”
  • symulacja decyzyjna – „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach” oraz „Anglicyzm w prasie motoryzacyjnej”
  • symulacja decyzyjna : „Społeczeństwo informacyjne? Wizja świetlanej przyszłości czy droga do aprobacji kontaktów międzyludzkich” i „Ikony popkultury w kulturze masowej”
  • gra językowa – „Agroturystyka w powiecie krasnostawskim i warunki jej rozwoju” oraz „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne”